LJUNGBYHED Tel: 0435 294 50    TYRINGE  Tel: 0451 515 00

Lokalföreningen Tyringes historia 1945-2012


Den 14 september 1945 samlades lantbrukare i Tyringe med omnejd för att bilda en lokalförening av Skånska Lantmännens centralförening. Från Centralföreningens sida deltog Organisationschefen Arvid Holmqvist, Malmö och Simon Andersson Chef i Hässleholm. Ordförande vid mötet var William Petersson, Finja.

50-talet

1954 anställdes Gustav Ljungberg
1956 blev Bonde Ljungdahl, Kristinelund, orförande och Carl Axelsson, Tvärskog, vice ordf. Det året köptes också en ADDO bokföringsmaskin.
1958 passerade omsättningen för första gången 1 miljon kronor en hammarkvarn införskaffades av AB Kvarnmaskiner för 16.018 kr.
1959 blev Carl Axelsson, Tvärskog ordförande och Edvin Svensson, Mjölkalånga vice ordf.


60-talet

1961 anställdes Brita Dahlberg, som slutade 1980.
1964 valdes Edvins Svensson till ordf. och Reinhold Rosenqvist till vice.
1966 inledde man ett samarbete med Lokalföreningen i V. Torup. Man åtog sig att sköta föreningens kassagöromål mot en ersättning av 1,25 % av årsomsättningen.
1968 fusionerades V. Torup in i föreningen.
1969 installerades en foderblandare i kvarnanläggningen. Kostnad 5100 kr.


70-talet

1971 beslöts att bygga lösintag för foderspannmål och 3 silos med en lagringskapacitet av 75 ton. Kostnad 25870 kr + installation. Samma år valdes Lennart Svensson, Lönebostället, Finja till ordförande.
1974 köpte man den första trucken, och det gamla stallet byggdes om till magasin.
1975 beslöts att montera spannmålskross i kvarnanläggningen. Wiktor Mauritz, som varit kassör och föreståndare sedan starten 1945, pensionerade sig vid årsskiftet 1975-76. I samband med detta diskuterades en fusion med Skånska Lantmännens Centralförening, och ett informationsmöte anordnades den 19 augusti 1975. Efter en livlig diskussion avslogs förslaget om fusion, och det beslöts att anställa en ny föreståndare. Till detta utsågs Lantmästare Gösta Johansson.
1977 inhägnades tomten med aluminiumnät.
1979 monterades foderfickor för lösfoder.


80-talet

1980 diskuterades en ev. fusion med Lokalföreningen i Röke, vars resultatutveckling de senaste åren varit mindre tillfredställande. Förhandlingarna slutade med att Lokalföreningen i Röke fr.o.m. 1 januari 1981 gick upp i Lokalföreningen i Tyringe. Anläggningen i Röke skulle drivas vidare som expeditionskontor.
Anna-Greta Borgqvist börjar sin anställning 1980 och slutar 1994.
1981 anslöt sig föreningen till Data Femman, som ombesörjde faktureringen. Samma år börjar Jan Thornström att arbeta för föreningen.
1982 blev Gösta Johansson chef för Centralföreningens kontor i Hässleholm och slutar därmed sin anställning i föreningen den 31 augusti 1982. En ny företagsledare anställdes, Lantmästare Göran Svensson.
1983 byggdes delar av magasinet om till butik.
1985 byggdes spannmålsintaget om och två koncentrat behållare med våg installerades till en kostnad av 98471 kr. Detta år infördes också bonus till de anställda.
1987 slutade Göran Svensson. Nytt förslag från Skånska Lantmännen om fusion förkastades, och som ny föreståndare anställdes Lars Johansson, Lönaholma. Lennart Svensson avgick som ordförande och Hugo Månsson, Skogsby valdes till ny ordförande. Vice ordförande blev Lars Paulsson, Mjölkalånga.
1988 anställdes Per Gunnarsson, samtidigt inköptes egen dataanläggning.
1989 flyttar föreningens sina bankaffärer från Föreningsbanken till Tyringe Sparbank tack vare bättre villkor. Detta år anställs Lars-Rune Jönsson.

90-talet

1991 införs ränta på insatser.
1993 öppnar föreningen spannmålsmottagning på Hörlinge gården i samarbete med Torsten Ising.
1994 stängs lagret i Röke p.g.a. minskad försäljning.
1995 byggs nytt kontor och kök. Föreningen fyller 50 år. Anders Svensson anställs med ansvar för lager och bl a ansvar för spannmålsmottagningen i Hörlinge.
1997 Omsättningen överstiger 30 miljoner. Detta år anställs Majvi Asplund, som slutar sin anställning 2002.
1998 byggs en ny lagerhall.


00-talet

2001 köper föreningen Omnibussen 1 & 2 vilket innebär att vi blir bensinmacksägare och hyresvärd. Samma år begravs kvarnverksamheten i Tyringe.
2002 begär föreningen urträde ur Svenska Lantmännen tillsammans med 10 andra Lokalföreningar i Skåne och Halland. Samarbetet med LSAB inleds med bl.a. utskick till konsumenter. Ett samarbete med Posten inleds under namnet ”Post i butik” och Eva Willysson anställs för att ansvara för denna verksamhet.
2003 återskapas den gamla byggnadsstilen på kvarnbyggnaden efter ett gammalt foto.
2004 slutar Lars Johansson sin anställning efter 17 år. Ny företagsledare, Lantmästare Stefan Lindstrand, Marieholm anställs i maj detta år. Sösdala lokalförening går i graven och anläggningen bjuds ut till försäljning. Vi antar utmaningen och tar över fastigheten. Detta år går föreningen med i den danska samarbetsorganisationen Den Lokale Andel. 
2005 fastigheten i Röke säljs.
2007 "De stora förändringarnas år". Per Gunnarsson slutar efter lång och trogen tjänst och Susannne Henningsson går in som vikarie för att tillgodose hästkundernas behov. Samma år anställs Lantmästare Henrik Thuresson som Säljare/Rådgivare för att möta en allt tuffare konkurrens på marknaden. I augusti slutar Stefan Lindstrand för att ta över som Chef på Malmö Ridklubb. Lennart Pettersson anställs för att axla rollen som Företagsledare.
2008 Henrik Thuresson slutar sin anställning för att ägna sin tid åt lantbruket i Önnestad. Susanne Henningsson tillsvidare anställs för att fortsätta satsningen på hästkundernas behov. Sösdala anläggningen stängs den sista juni och verksamheten upphör. Styrelsen beslutar att samarbetet med KLF ska fördjupas.

10-talet

Den 28 oktober 2012 beslutar en enhällig andra extra stämma att Lokalföreningen skall fusionera med Ljungbyheds Lantmän. Anläggningen i Tyringe kan fortsätta sin verksamhet inom överskådlig framtid. Från och med 1 januari 2013 bedrivs verksamheten i ett företag LT Lantmän. Göran Svensson är tillbaka som företagsledare och Jan Thornström blir ansvarig i Tyringe. F.d. företagsledaren Lennart Pettersson trappar ner sitt engagemang under 2013.