LJUNGBYHED Tel: 0435 294 50    TYRINGE  Tel: 0451 515 00

Spannmål

Varje år tar vi emot ca. 7 000 ton spannmål. Vi torkar och lagrar 4 500 ton och säljer vidare resten vid skörd.
Du kan legolagra spannmål för fodertillverkning eller sälja direkt vid skörd. 

 
Öppettider:
Normalt har vi  öppet  mellan 07.00 och 16.00. Vid tröskväder har vi öppet till 18.00. Vid tveksamhet ring vidstående telefonnummer.
Vid regnväder är det bättre att spannmålen står kvar på vagnarna jämfört med att tippa på en våt platta.
 
Telefonlista
Ulf Öhman 0435-294 61
Mobil 0761-116992
Svarar inte Ulf går telesvar in.
Tommy Ågren 0435-294 62,
Christian M. 0435-294 63